606/13, Krishna Gali No. - 9, Mauzpur Delhi 011-22914799

Affiliates State Organizations

Affiliates State Organizations

1. Andhra Pradesh Upadhyaya Sangam (APUS)

2. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Andaman-Nikobar

3. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Assam

4. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Bihar

5. Chhattisgarh Shikshak Sangh

6. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Chandigarh

7. Delhi Adhyapak Parishad, Delhi

8. Goa Shikshak Parishad, Goa

9. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Gujarat

10. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Haryana

11. Himachal Pradesh Shikshak Mahasangh

12. All Jammu Kashmir & Ladakh Teacher's Federation

13. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Jharkhand Pradesh

14. Jharkhand Pradesh Sanskrit Shikshak Mahasangh

15. Karnataka Rajya Madhyamik Shikshak Sangh (KRMSS)

16. Karnataka Rajya Mahavidyalaya Shaikshik Sangh (KRMSS)

17. National Teacher's Union, (Desheeya Adhyapaka Parishad), Kerala

18. Unnat Vidyabhyas Adhyapak Sangh, Kerala

19. Madhya Pradesh Shikshak Sangh

20. Maharashtra Rajya Shikshak Parishad

21. Maharashtra Rajya Manya Khazgi Prathmik Shikshak & Shikashaketar Mahasangh

22. Rashtravadi Shikshak Parishad, Odisha

23. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Punjab

24. Rajasthan Shikshak Sangh (Rashtriya)

25. Rajasthan University and College Teacher's Association (Rashtriya)

26. Desheeya Asiriyar Sangam, Tamilnadu

27. Telangana Prant Upadhyaya Sangha (TPUS)

28. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Uttrakhand

29. Rashtriya Shaikshik Mahasangha, U.P.

30. Bangiya Naba Unmesh Prathamik Shikshak Sangh, W. B.

31. Bangiya Shikshak-O- Shiksha Karmi Sangh, W. B.

32. Jatiatabadi Adhyapak O Gabesak Sangh, W. B.

33. All India Secondary Teachers’ Federation (AISTF)