606/13, Krishna Gali No. - 9, Mauzpur Delhi 011-22914799

Affiliates State Organizations

Affiliates State Organizations

1. Rajasthan Shikshak Sangh (Rashtriya)

2. Delhi Adhyapak Parishad, Delhi

3. Madhya Pradesh Shikshak Sangh

4. Himachal Pradesh Shikshak Mahasangh

5. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Uttar Pradesh

6. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Uttrakhand

7. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Haryana

8. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Assam

9. All Jammu Kashmir & Ladhak Teachers Federation

10. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Bihar

11. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Andman-Nikobar

12. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Jharkhand Pradesh

13. Jharkhand Sanskrit Shikshak Mahasangh

14. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Gujrat

15. Karnatak Rajya Madhyamik Shikshak Sangh

16. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Punjab

17. Goa Shikshak Parishad, Goa

18. Andhra Pradesh Upadhyay Sangam

19. Maharashtra Rajya Shikshak Parishad

20. Maharashtra Rajya Manya Khazgi Shikshak and Shikshketar Mahasangh

21. Rashtravadi Shikshak Parishad, Odisha

22. Deshiya Adyapak Parishad, Kerala (NTU)

23. Unnat Vidhyabhyas Adhyapak Sangh, Kerala

24. Deshiya Aasariyar Sangam, Tamilnadu

25. Bangiya Nav Unmesh Prathmik Shikshak Sangh, W. Bengal

26. Bangiya Shikshak O Shikshakarmi Sangh, W. Bengal

27. Jatiyatabadi Adhyapak O Gobeshak Sangh W. Bengal

28. Telangana Prant Upadhyay Sangh

29. RUCTA (Rashtriya)

30. Karnatak Rajya Mahavidyalaya Shikshak Sangh

31. Chatishgarh Shikshak Sangh

32. Tripura Rajya Mahavidyalay Shaikshik Sangh

33. Himachal Pradesh Mahavidyalay Shaikshik Sangh

34. Rashtriya Shaikshik Mahasangh, Chandigarh

35. Deshiya Aasiryar Sangam, Puduchery

36. Haryana Pradesh Mahavidhyalaya Shaikshik Sangh

37. Jammu Kashmir Mahavidhyalay Shaikshik Sangh

38. Besarkari Shikshak and Shikshakarmi Sangh, Tripura